Ekonomická fakulta má svou fakultní střední školu

Obchodní akademie z Písku se od čtvrtka 23. října pyšní titulem Fakultní škola Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity. Při slavnostním aktu na českobudějovické radnici stvrdili partnerství děkan fakulty a ředitel obchodní akademie za účasti více než sedmdesáti studentů obou škol.

Ve čtvrtek 23. října proběhl v obřadní síni českobudějovické radnice slavnostní akt spojený s uzavřením partnerství mezi Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity a Obchodní akademií Písek, která se tak stala první fakultní střední školou Ekonomické fakulty.

Propojení a úzká spolupráce středního a vysokoškolského vzdělávání v ekonomických oborech a vzájemná kooperace je nezbytná při přípravě studentů pro jejich uplatnění na trhu práce. Zvyšují se požadavky zaměstnavatelů na kompetence absolventů škol s ekonomickým zaměřením, proto cítíme potřebu zkvalitnit a sladit výukové procesy na středoškolské i vysokoškolské úrovni tak, aby co nejvíce odpovídaly představám zaměstnavatelů a uplatnění našich absolventů bylo co nejlepší,“ uvádí hlavní důvod uzavření partnerství děkan Ekonomické fakulty Ladislav Rolínek.

Slavnostního podpisu dekretu, který opravňuje Obchodní akademii Písek na 5 let užívat titul fakultní škola, se zúčastnili kromě zástupců obou vzdělávacích institucí také současní studenti obchodní akademie z Písku i její absolventi, kterých v současné době na Ekonomické fakultě studuje více než padesát.

„Napojení na fakultu je výzvou pro každou střední školu“

Činnost Ekonomické fakulty jsme již delší dobu sledovali. Sympatický nám byl nejen její vzdělávací program, ale právě i přesah v rámci různých projektů, kterými fakulta výuku obohacuje, a tím se podílí na vytváření „ekonomie dobra“. Kromě toho být napojen na fakultu je zároveň výzvou pro každou střední školu, která o podobnou spolupráci s vysokou školou usiluje, aby se neustále zlepšovala. Vědomí toho, že náš partner musí stavět na námi položených základech, je tak pro nás ještě více zavazující. Cílem je výsledná produkce odborníků, kteří budou důstojnými reprezentanty svého oboru doma i v zahraničí,“ shrnul přínosy spolupráce pro Obchodní akademii Písek ředitel Pavel Sekyrka.

Slavnostnímu udělení titulu přihlíželi i primátor Českých Budějovic Juraj Thoma a Ivana Nepovímová z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Pro studenty Obchodní akademie Písek následoval po skončení slavnostní části odpolední program v kampusu Jihočeské univerzity, kde měli možnost seznámit se zábavnou formou s principy spravedlivého obchodování fair trade, s fungováním Akademické knihovny a v neposlední řadě i soutěžit o zajímavé ceny.