Akademický senát EF JU volil děkana

Akademický senát Ekonomické fakulty zvolil dne 18. prosince 2014 za kandidáta na funkci děkana doc. Ing. Ladislava Rolínka, Ph.D.

Akademický senát Ekonomické fakulty zvolil dne 18. prosince 2014 za kandidáta na funkci děkana doc. Ing. Ladislava Rolínka, Ph.D., který získal nadpoloviční většinu osmi hlasů z patnácti. Kandidát byl zvolen na funkční období březen 2015 až únor 2019.