Volby děkana EF 2018

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vyhlašuje volbu kandidáta na funkci děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Usnesení o návrhu na jmenování děkana podle § 27, odst. 1, písm. g) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a článku 8 Jednacího řádu Akademického senátu Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích probíhá formou voleb.

Písemné návrhy kandidátů a připomínky k navrženým kandidátům může podat každý člen akademické obce fakulty (student či akademický pracovník) k rukám předsedkyně Akademického senátu Ekonomické fakulty Ing. Miroslavy Vlčkové, Ph.D. a to osobně či doporučenou poštou na adresu: Katedra účetnictví a financí, Studentská 13, 370 05 České Budějovice, v zalepené obálce označené heslem „K rukám předsedkyně AS EF - volba děkana“.

Platný návrh obsahuje: jméno, příjmení a tituly kandidáta a dále jméno, příjmení, zařazení v akademické obci EF JU a podpis navrhovatele - návrhový lístek ke stažení ZDE.

Seznam kandidátů na funkci děkana EF JU pro funkční období 2019 - 2023


Harmonogram voleb na funkci děkana EF JU

5. 11. 2018 Vyhlášení voleb na funkci děkana EF JU

13.11. 2018, do 14 hodin Podávání návrhů kandidátů na funkci děkana EF JU k rukám předsedkyně AS EF

16.11. 2018, do 14 hodin Písemný souhlas s kandidaturou na funkci děkana (k rukám předsedkyně AS EF) a následné zveřejnění kandidátů na funkci děkana

                                          S kandidaturou na funkci děkana/děkanky Ekonomické fakulty souhlasili (dle abecedního pořadí):

                                          Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.

                                          doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.

                                          doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová

                                          Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. - dne 19. 11. 2018 odstoupil z kandidatury na funkci děkana


21. 11. 2018, od 13.00 hodin Představení kandidátů na funkci děkana EF JU – místnost F003

                                         Prezentace Ing. Ludvík Friebel, Ph.D. -    Strategický záměr - ZDE

                                         Prezentace doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc. -    Strategický záměr - ZDE

                                         Prezentace doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová -    Strategický záměr - ZDE

22. 11. 2018, do 14 hodin Lhůta pro podání připomínek ke kandidátům na funkci děkana (k rukám předsedkyně AS EF)

23. 11. 2018, od 10 hodin Zasedání AS EF a volba děkana EF JU

26. 11. 2018, do 12 hodin Zveřejnění výsledků volby děkana EF JU


Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D.

předsedkyně Akademického senátu Ekonomické fakulty