Erasmus+

Studenti prezenčního i kombinovaného studia na Ekonomické fakulty JU mohou během svého studia vycestovat až na 12 měsíců v rámci Erasmus + na studijní pobyt na některou z partnerských univerzit nebo pracovní stáž.  Ekonomická fakulta JU poskytne studentům na studijní pobyty stipendium ve výši cca 420 EUR / měsíc (na 5-10 měsíců) a na pracovní stáž cca 600 EUR / měsíc, které slouží k částečnému krytí cestovních a pobytových nákladů.

Zpravidla první pondělí v lednu organizuje Oddělení pro zahraniční vztahy EF JU informační schůzku pro zájemce o studijní pobyt z řad studentů, na které jsou pozvání studenti, kteří se v minulosti studijního pobytu v rámci programu Erasmus+ zúčastnili.

Oddělení pro zahraniční vztahy EF JU vypisuje výběrové řízení na studijní pobyty zpravidla ve druhé polovině února. Při výběru kandidátů se zohledňuje především studijní průměr, dosažené jazykové kompetence doložené jazykovými certifikáty a obsahem motivačního dopisu.

Informace o informační schůzce a o výběrovém řízení na studijní pobyty jsou zveřejněny na webových stránkách EF a na nástěnce Oddělení pro zahraniční vztahy EF JU v prvním mezipatře u Studijního oddělení.

V případě pracovních stáží je nutné, aby si studenti našli vhodnou firmu v zahraničí, která poskytuje stáže (internship) v rámci programu Ersamus+. Poté kontaktují Oddělení pro zahraniční vztahy.

Více info o programu Erasmus+ a potřebné formuláře zde

Zkušenosti studentů ze studijních pobytů Erasmus+ zde