Požadavky na výsledky aplikovaného výzkumu a vývoje na Ekonomické fakultě

U aplikovaného výzkumu je kromě základních podmínek pro zahrnutí výsledků vložených v OBD do RIV nutné doložit na oddělení vědy a výzkumu níže uvedené podklady:

 

Patent (P)

 

Výsledky s právní ochranou (F) (užitný a průmyslový vzor)

 

Uplatněné certifikované metodiky (N)

   

  Specializované mapy s odborným obsahem (N)

  • podklady se shodují s náležitostmi vyžadovanými grantovou agenturou pro zemědělský výzkum (NAZV)
  • certifikovaná mapa – postup k získání certifikace (požadavky NAZV)
  • tj. kopie posudků (z oboru, ze státní správy), kopie smlouvy s uživatelem, kopie osvědčení

    

   Software (R)