Podmínky pro zahrnutí výsledků vložených v OBD do RIV

Aby mohly být výsledky výzkumu a vývoje na Ekonomické fakultě evidované v systému OBD poslány do RIV, musí splňovat následující podmínky:

  • úplnost údajů
  • vazba na výzkumnou aktivitu (viz PDF document icon Sdělení děkana č. 31 / 2014)
  • u výsledků aplikovaného výzkumu je nutné splnění dalších požadavků, zejména doložení všech rozhodných podkladových materiálů (smlouvy, posudky apod.) na oddělení Vědy a výzkumu
  • u výsledků kategorií odborná kniha nebo kapitola (B, C) je oddělením Vědy a výzkumu vyžadována k zapůjčení daná publikace (zapůjčení 1x výtisku, případně elektronická verze)
  • podmínkou, aby kniha nebo kapitola v odborné knize (B, C) vstoupila do Hodnocení v rámci podpíliře I. metodiky RVVI je její evidence v RIV a fyzická evidence v katalogu Národní knihovny v termínu do 30. 5. 2014 (viz materiál Předávání odborných knih do NK ČR za účelem jejich hodnocení)

 

Katedry budou o výsledcích výzkumu, vývoje a inovací, které budou za Ekonomickou fakultu odeslány do RIV, informovat oddělení Vědy a výzkumu prostřednictvím zaškrtávacího tlačítka „Jde do RIV“ v systému OBD.