Odborná kniha

 

Odborná kniha (B) prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem knihy nebo autorským týmem, jehož byl autor členem.... viz  definice druhů výsledků (tj. v souladu s dokumentem na předávání údajů do RIV i aktuální platnou metodikou pro hodnocení VaVaI).

 

Předávání odborných knih do NK ČR za účelem jejich hodnocení.

  • Tištěné publikace vydané v České republice – Pro všechny výsledky druhu „B“-odborná kniha a „C“ – kapitola v odborné knize vydané v České republice má předkladatel povinnost Národní knihovně odevzdat povinné výtisky podle § 3 odst. 1 zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.. V opačném případě výsledek bude odstraněn z IS VaVaI. 
  • Zahraniční publikace pro účely Hodnocení předkladatel dodá na vlastní náklady nejlépe v tištěné podobě. Bližší informace naleznete na stránkách Národní knihovny.