Informační systémy OBD a RIV

Vyhledávání v informačních systémech OBD a RIV.
Sdělení Rady VaVaI k RIV