Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje 2009

Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje 2009 schválená Radou pro výzkum a vývoj.

V této složce nyní nejsou žádné položky.