Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje 2012

Nová metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje 2012 schválená Radou pro výzkum a vývoj.

V této složce nyní nejsou žádné položky.