Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje 2010-2011

Nová metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje 2010-2011 schválená Radou pro výzkum a vývoj.

V této složce nyní nejsou žádné položky.