Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje

Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje schválená Radou pro výzkum a vývoj.
Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje 2012
Nová metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje 2012 schválená Radou pro výzkum a vývoj.
Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje 2010-2011
Nová metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje 2010-2011 schválená Radou pro výzkum a vývoj.
Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje 2008
Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje 2008 schválená Radou pro výzkum a vývoj.
Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje 2009
Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje 2009 schválená Radou pro výzkum a vývoj.