Tisková zpráva z konference INPROFORUM 2013

 

Ve dnech 7. až 8. listopadu 2013 se uskutečnila na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích mezinárodní vědecká konference INPROFORUM 2013: „Zdroje a limity ekonomického růstu a předpoklady vývoje české ekonomiky“ pod záštitou děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, doc. Ing. Ladislava Rolínka, Ph.D. Konference byla zaměřena na otázku oživení hospodářského růstu. Toto téma je po několika obdobích recese nebo jen velmi slabého hospodářského růstu zásadní z hlediska zvyšování životní úrovně obyvatel, snižování nezaměstnanosti, akcelerace investic a růstu potenciálního produktu i konsolidace veřejných financí.

Vědecká konference byla rozdělena do čtyř odborných sekcí: Ekonomické a environmentální limity regionálního rozvoje; Finance, účetnictví a daně; Rozvoj podniků a lidské zdroje; Změny v soukromém právu ČR od roku 2014. Konference se zúčastnilo téměř 80 odborníků (61 odborných příspěvků otištěno ve sborníku). Na plenárním zasedání vystoupil k problematice hospodářského růstu prof. Ing. Petr Marek, CSc., dále pak doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. zabývající se otázkou budoucnosti Eurozóny a doc. Ing. Eva Cudlínová, Ph.D. a PhDr. Miloslav Lapka, CSc. s vizí zeleného růstu a zelené ekonomie.