Tisková zpráva z konference INPROFORUM 2007

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uspořádala první ročník mezinárodní vědecké konference INPROFORUM ve dnech 27. - 28. listopadu 2007. Konference byla určena ekonomům a řídícím pracovníkům z podnikatelské sféry, pracovníkům středních a vysokých škol, výzkumných ústavů, státní správy a bankovního sektoru. Hlavním mottem konference byly inovace, podniky, regiony a organizace. Garantem konference byla prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., děkanka Ekonomické fakulty.

Na základě zaměření jednotlivých příspěvků proběhla na konferenci jednání v pěti sekcích (finance, řízení podniků a inovace, venkovské regiony, franchising, kvantitativní metody a informační technologie). Přihlášení účastníci prezentovali v jednotlivých sekcích vybrané příspěvky z celkového počtu 124. V rámci plenárního zasedání zazněly příspěvky Dr. Frank Hoy z The University of Texas at El Paso, prof. Dr. Ph.D. László Villányi z Szent István University, Hungary a náměstka ministra financí ČR pana Ing. Jana Málka. Součástí programu konference byla exkurze do národního podniku Budvar, které se zúčastnilo přes 50 hostů. Na exkurzi volně navazoval společenský večer, který proběhl v prostorách Budvaru.