Tisková zpráva z konference INPROFORUM 2014

 

Ve dnech 6. až 7. listopadu 2014 se uskutečnila na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích mezinárodní vědecká konference INPROFORUM 2014: „Investment decision-making in the period of economic recovery“ pod záštitou děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, doc. Ing. Ladislava Rolínka, Ph.D. Konference byla zaměřena na investiční rozhodování v době oživení. Oživení ekonomiky a nový hospodářský růst s sebou přináší mnoho rozhodovacích problémů v privátním i vládním sektoru. Proto stojí podniky, vláda i centrální banka před rozhodováním o optimální formě a načasování nových investičních strategií.

Vědecká konference byla rozdělena do sedmi odborných sekcí: Oživení ekonomiky? Environmentální, ekonomické a společenské dopady na rozvoj regionů; Ekonomické a finanční přístupy k investicím; Manažerské rozhodování a management změny; Kvantitativní metody v ekonomii; Ekonomika zemědělství; Obchod, cestovní ruch a marketing; Vzdělávání v účetnictví a financích podniku, teorie a praxe. Konference se zúčastnilo téměř 70 odborníků (56 odborných příspěvků). Na plenárním zasedání vystoupil k problematice ekonomického modelu ČR Jan Jedlička (Česká Spořitelna, a.s.), dále pak doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. (VŠE Praha) zabývající se otázkou investic a inovací a Dr. George Sakellaris (AV ČR) s příspěvkem o Bioekonomii, nástroje regionálního rozvoje.