Sdělení děkana č. 104/2019

Organizační zajištění a časový harmonogram letního termínu státních závěrečných zkoušek

application/pdf SD 2019_104-harmonogramSZZ_LT.pdf — (pdf; 1129 kB)