Sdělení děkana č. 109/2019

Výše a podmínky pro přiznání stipendia studentům prezenční formy doktorského studijního programu Řízení a ekonomika podniku pro akademický rok 2019/2020

application/pdf SD 109_2019 Stipendia 2019_2020.pdf — (pdf; 117 kB)