Sdělení děkana č. 98/2018

Výše a podmínky pro přiznání stipendia studentům prezenční formy doktorského studijního programu Řízení a ekonomika podniku pro akademický rok 2018/2019

application/pdf SD 2018_98 - DSP + Dodatek č. 1.pdf — (pdf; 184 kB)