Sdělení děkana č. 95/2018

Organizační zajištění a časový harmonogram podzimního termínu státních závěrečných zkoušek 2018

application/pdf SD 2018_95 - harmonogramSZZ_ZT18.pdf — (pdf; 842 kB)