Sdělení děkana č. 86/2018

Organizační zajištění a časový harmonogram letního termínu státních závěrečných zkoušek

application/pdf SD 2018_86 - harmonogramSZZ_LT_final.pdf — (pdf; 1062 kB)