Sdělení děkana

Sdělení děkana č. 109/2019
Výše a podmínky pro přiznání stipendia studentům prezenční formy doktorského studijního programu Řízení a ekonomika podniku pro akademický rok 2019/2020
Sdělení děkana č. 108/2019
Přihlášky ke státní závěrečné zkoušce v zimním termínu v akademickém roce 2019/2020
Sdělení děkana č. 107/2019
Harmonogram přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů a oborů pro rok 2019/2020
Sdělení děkana č. 106/2019
Harmonogram komisí přijímacího řízení do bakalářských studijních oborů pro rok 2019/2020
Sdělení děkana č. 105/2019
Zápis do zimního semestru akademického roku 2019/2020
Sdělení děkana č. 104/2019
Organizační zajištění a časový harmonogram letního termínu státních závěrečných zkoušek
Sdělení děkana č. 103/2019
Přijímací pohovory do bakalářského studijního oboru Economics Informatics
Sdělení děkana č. 102/2019
Vyhlášení soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) pro akademický rok 2018/2019
Sdělení děkana č. 101/2019
Organizační zajištění a časový harmonogram státních závěrečných zkoušek studijního programu Regional and European Project Management // Organization and timetable of State Final Examinations of the Master’s study program of Regional and European Project Management
2018
Sdělení děkana č. 119/2020
Sdělení děkana č. 136/2021
Harmonogram SZZ LT