Sdělení děkana

Sdělení děkana č. 103/2019
Přijímací pohovory do bakalářského studijního oboru Economics Informatics
Sdělení děkana č. 102/2019
Vyhlášení soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) pro akademický rok 2018/2019
Sdělení děkana č. 101/2019
Organizační zajištění a časový harmonogram státních závěrečných zkoušek studijního programu Regional and European Project Management // Organization and timetable of State Final Examinations of the Master’s study program of Regional and European Project Management
Sdělení děkana č. 98/2018
Výše a podmínky pro přiznání stipendia studentům prezenční formy doktorského studijního programu Řízení a ekonomika podniku pro akademický rok 2018/2019
Sdělení děkana č. 97/2018
Vypisování a zadávání témat bakalářských a diplomových prací v akademickém roce 2018/2019 – pokyny pro studenty
2018