opatření č. 51

Opatření děkana EF č. 51/2013 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2014/2015

application/pdf OD 2013_51 - k přijímacímu řízení.pdf — (pdf; 998 kB)