2013

opatření č. 51
Opatření děkana EF č. 51/2013 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2014/2015