opatření č. 17

Opatření děkana č. 17 - Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

application/pdf OD_2012_17.pdf — (pdf; 455 kB)