opatření č. 14

Opatření děkana č. 14 - k poskytování stipendií pro studenty, kteří studují v bakalářském nebo navazujícím magisterském studijním programu

application/pdf OD_2011_14.pdf — (pdf; 240 kB)