2011

opatření č. 14
Opatření děkana č. 14 - k poskytování stipendií pro studenty, kteří studují v bakalářském nebo navazujícím magisterském studijním programu
opatření č. 6
Opatření děkana č. 6 - k prověrkám BOZP a PO na Ekonomické fakultě JU pro rok 2011