opatření č. 1

Opatření děkana č. 1 ze dne 15.1.2009 - k povinnostem studentů vyjíždějících na zahraniční studijní pobyty

application/pdf od_2009_01.pdf — (pdf; 103 kB)