Studium

Přihláška do navazujícího magister. studia
Žádost o ubytování v koleji JU
Žádost studenta 1
Návratka
Žádost studenta 2
Uznání předmětů
Technika zpracování bakalářských a diplomových prací
Výstupní list (ukončení, přerušení)
zápisový list
zápisový list
Smlouva - praxe
Přihláška k SZZ podzim 2015 bakaláři
Přihláška k SZZ podzim 2015 Mgr.
Pozvánka Den otevřených dveří 2017
Přihláška k SZZ 2017 bakaláři
Přihláška k SZZ 2017 navazující
žádost studenta obecná
výstupní list nový
Důležité termíny
pokyny k vyplnění přihlášky 2015
Termíny přijímaček Bc. 2018/2019
Termíny přijímaček Ing.
UFRP-N studijní plán
UFRP Mgr.P(89-91)
UFRP Mgr.K(172-174)
EKINF Mgr.P(117-118)
OP Mgr.K(175-177)
OP Mgr.P(94-96)
REP Mgr.P(112-113)
REP Mgr.K(186-187)
SPEU Mgr.P(114-116)
SPEU Mgr.K(188-190)
EKINF Bc.P(67-69)
EKINF Bc.K(148-150)
FINMA Bc.P(70-72)
FINMA Bc.K(151-153)
SPVS Bc.P(79-81)
SPVS Bc.K(157-159)
REP Bc.P(61-63)
UFRP Bc.P(32-34)
UFRP Bc.K(120-122)
OP Bc.Pspec.20,obchod(41-44)
OP Bc.Kspec.21,obchod(133-136)
OP Bc.Pspec.30,ces.ruch(49-52)
OP Bc.Kspec.31,ces.ruch(141-144)
Průvodce BC
pruvodceBC.pdf
Stipendijní program Romského vzdělávacího fondu pro romské vysokoškolské studenty
Co by měl vědět student nastupující do 1. ročníku
Opakovací kurz středoškolské matematiky
harmonogram příp.týdne pro 1.roč Bc.studia
harmonogram příp.týdne pro 1.roč Bc.studia s MT
harmonogram-úvodní soustředění 2017
Harmonogram ak.roku 2016/2017
přípravný týden pro 1.roč Bc
Magentka 2017/18
Harmonogram akce Vítání prváků EF JU 2017
Předběžný harmonogram-státnice 2016
Slavnostní imatrikulace 2016
ECINF Bc.
Den otevřených dveří 2016
Termíny_bc_2018
Termíny_mgr_2018
Test VSP
Ukázka testu VSP
SCIO
Propozice k testu všeobecných studijních předpokladů - bakalářské studijní obory
Předběžný harmonogram SZZ pro rok 2017 - podzimní termín
EKINF_Bc16/17.
EKINF_mgr16/17
FINMA_final_v2_16/17
FINMA_final_v3_16/17
OP_bc_CR_v2_16/17
OP_bc_OBCHOD_v2_16/17
OP_Mgr_CR_v2st.akreditace15/16
OP_Mgr_OPv1_nová akreditace16/17
OP_Mgr_RM16/17
REP_Bc16/17
REP_Mgr_v3_16/17
SPEU_Mgr_spec10_v2_16/17
SPVS_Bc_v1_2_15/16
SPVS_Bc_v3_16/17
UFRP_Bc_v3_16/17
UFRP_Bc_v2_16/17
UFRP_Mgr_v1_16/17
UFRP_Mgr_v2_15/16
UFRP_mgr_v3_16/17
REP_Mgr_final_v2_15/16
OP_Bc_CR_final_v1_15/16
27.6.2017_9 hodin
27.6.2017_11 hodin
27.6.2017_13 hodin
27.6.2017_15 hodin
28.6.2017_9 hodin
28.6.2017_11 hodin
pozvánka+mapka_promoce2017
Harmonogram_vitani_prvaku_2016
Pripravny_tyden_2017
ZÁKON o vysokých školách a o změně a doplnění dalšších zákonů
COEN-stud.plán
REPM-stud.plán

MENU