Studium

Přihláška do navazujícího magister. studia
Žádost o ubytování v koleji JU
Žádost studenta 1
Návratka
Žádost studenta 2
Uznání předmětů
Technika zpracování bakalářských a diplomových prací
Výstupní list (ukončení, přerušení)
zápisový list
zápisový list
Smlouva - praxe
Přihláška k SZZ podzim 2015 bakaláři
Přihláška k SZZ podzim 2015 Mgr.
Pozvánka Den otevřených dveří 2017
Přihláška k SZZ 2017 bakaláři
Přihláška k SZZ 2017 navazující
výstupní list nový
Důležité termíny
pokyny k vyplnění přihlášky 2015
Termíny přijímaček Bc. 2018/2019
Termíny přijímaček Ing.
UFRP-N studijní plán
UFRP Mgr.P(89-91)
UFRP Mgr.K(172-174)
EKINF Mgr.P(117-118)
OP Mgr.K(175-177)
OP Mgr.P(94-96)
REP Mgr.P(112-113)
REP Mgr.K(186-187)
SPEU Mgr.P(114-116)
SPEU Mgr.K(188-190)
EKINF Bc.P(67-69)
EKINF Bc.K(148-150)
FINMA Bc.P(70-72)
FINMA Bc.K(151-153)
SPVS Bc.P(79-81)
SPVS Bc.K(157-159)
REP Bc.P(61-63)
UFRP Bc.P(32-34)
UFRP Bc.K(120-122)
OP Bc.Pspec.20,obchod(41-44)
OP Bc.Kspec.21,obchod(133-136)
OP Bc.Pspec.30,ces.ruch(49-52)
OP Bc.Kspec.31,ces.ruch(141-144)
Průvodce BC
Stipendijní program Romského vzdělávacího fondu pro romské vysokoškolské studenty
Co by měl vědět student nastupující do 1. ročníku 2019
Opakovací kurz středoškolské matematiky
harmonogram příp.týdne pro 1.roč Bc.studia 2019
harmonogram příp.týdne pro 1.roč Bc.studia s MT 2019
harmonogram-úvodní soustředění 2018
Harmonogram ak.roku 2016/2017
přípravný týden pro 1.roč Bc2019
Magentka 2019/20
Harmonogram akce Vítání prváků EF JU 2018
Předběžný harmonogram-státnice 2016
Slavnostní imatrikulace 2018
ECINF Bc.
Den otevřených dveří 2016
Termíny_bc_2019
Termíny_mgr_2019
Test VSP
Ukázka testu VSP
SCIO
Propozice k testu všeobecných studijních předpokladů - bakalářské studijní obory
Předběžný harmonogram SZZ pro rok 2019 - letní termín
EKINF_Bc_v2_18/19.
EKINF_Bc_v4_18/19
FINMA_final_v2_17/18
FINMA_final_v3_17/18
OP_bc_CR_v2_18/19
OP_bc_OBCHOD_v2,4_18/19
OP_Mgr_sp1_v1_18/19
OP_Mgr_OPv1_nová akreditace16/17
OP_Mgr_RM16/17
REP_Bc18/19
REP_Mgr_v3_18/19
SPEU_Mgr_spec10_v3_18/19
EKINF_Mgr_18/19
SPVS_Bc_v3_4_18/19
UFRP_Bc_v3_4_18/19
UFRP_Bc_v1,2_17/18
UFRP_Mgr_v1_16/17
UFRP_Mgr_v2_17/18
UFRP_mgr_v3_18/19
REP_Mgr_final_v2_15/16
OP_Bc_CR_final_v1_15/16
26.6.2019_13 hodin
26.6.2017_9 hodin
26.6.2019_11 hodin
26.6.2019_15 hodin
28.6.2017_9 hodin
28.6.2017_11 hodin
pozvánka+mapka_promoce2017
Harmonogram_vitani_prvaku_2016
Magentka 2018/19
ZÁKON o vysokých školách a o změně a doplnění dalšších zákonů
COEN-stud.plán
REPM-stud.plán
Austrálie- Erasmus+
pedagogičtí poradci