Studium

Přihláška do navazujícího magister. studia
Žádost o ubytování v koleji JU
Žádost studenta 1
Návratka
Žádost studenta 2
Uznání předmětů
Technika zpracování bakalářských a diplomových prací
Výstupní list (ukončení, přerušení)
zápisový list
zápisový list
Smlouva - praxe
Přihláška k SZZ podzim 2015 bakaláři
Přihláška k SZZ podzim 2015 Mgr.
FU-studijní plán_prezenční_Bc
FU-studijní plán_kombi_Bc
FU-studijní plán_prezenční
FU-studijní plán_kombinovaná
výstupní list nový
Důležité termíny
pokyny k vyplnění přihlášky 2015
Termíny přijímaček Bc. 2018/2019
Termíny přijímaček Ing.
UFRP-N studijní plán
UFRP Mgr.P(89-91)
UFRP Mgr.K(172-174)
EKINF Mgr.P(117-118)
OP Mgr.K(175-177)
OP Mgr.P(94-96)
REP Mgr.P(112-113)
REP Mgr.K(186-187)
SPEU Mgr.P(114-116)
SPEU Mgr.K(188-190)
EKINF Bc.P(67-69)
EKINF Bc.K(148-150)
FINMA Bc.P(70-72)
FINMA Bc.K(151-153)
SPVS Bc.P(79-81)
SPVS Bc.K(157-159)
REP Bc.P(61-63)
UFRP Bc.P(32-34)
UFRP Bc.K(120-122)
OP Bc.Pspec.20,obchod(41-44)
OP Bc.Kspec.21,obchod(133-136)
OP Bc.Pspec.30,ces.ruch(49-52)
OP Bc.Kspec.31,ces.ruch(141-144)
Průvodce BC
prospěchové stipendium 2019/20
Co by měl vědět student nastupující do 1. ročníku 2019
Opakovací kurz středoškolské matematiky
harmonogram příp.týdne pro 1.roč Bc.studia 2019
harmonogram příp.týdne pro 1.roč Bc.studia s MT 2019
harmonogram-úvodní soustředění 2019
Harmonogram ak.roku 2016/2017
přípravný týden pro 1.roč Bc2019
Magentka 2019/20
Harmonogram akce Vítání prváků EF JU 2018
Předběžný harmonogram-státnice 2016
Slavnostní imatrikulace 2019
ECINF Bc.
Opatření děkana_harmonogram2019/20
Termíny_bc_2020
Termíny_mgr_2020
Test VSP
Ukázka testu VSP
SCIO
Propozice k testu všeobecných studijních předpokladů - bakalářské studijní obory
Předběžný harmonogram SZZ pro rok 2019 - podzimní termín
EKINF_Bc_v2_18/19.
EKINF_Bc_v4_18/19
FINMA_final_v2_17/18
FINMA_final_v3_17/18
OP_bc_CR_v2_18/19
OP_bc_OBCHOD_v2,4_18/19
OP_Mgr_sp1_v1_18/19
OP_Mgr_OPv1_nová akreditace16/17
OP_Mgr_RM16/17
REP_Bc18/19
REP_Mgr_v3_18/19
SPEU_Mgr_spec10_v3_18/19
EKINF_Mgr_18/19
SPVS_Bc_v3_4_18/19
UFRP_Bc_v3_4_18/19
UFRP_Bc_v1,2_17/18
UFRP_Mgr_v1_16/17
UFRP_Mgr_v2_17/18
UFRP_mgr_v3_18/19
REP_Mgr_final_v2_15/16
OP_Bc_CR_final_v1_15/16
26.6.2019_13 hodin
26.6.2017_9 hodin
26.6.2019_11 hodin
26.6.2019_15 hodin
28.6.2017_9 hodin
28.6.2017_11 hodin
pozvánka+mapka_promoce2017
Harmonogram_vitani_prvaku_2016
Magentka 2018/19
ZÁKON o vysokých školách a o změně a doplnění dalšších zákonů
COEN-stud.plán
REPM-stud.plán
Austrálie- Erasmus+