Zápisy

ARCHIV
Zápisy z jednání AS EF z minulých let (2007,2008)