Rozhodnutí rektora č. R 352 - O konání voleb do Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro období 2017-2020

MENU