Dodatek č.1 k Rozhodnutí rektorky o konání voleb do Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro roky 2011 - 2014 p

MENU