30. dubna 2020 - Hlasování per rollam

Hlasování per rollam, které probíhá do 6. 5. 2020 ohledně:

  1. Akreditační materiál bakalářského studijního programu Cestovní ruch v prezenční a kombinované formě studia
  2. Věcný záměr navazujícího magisterského studijního programu management regionálního rozvoje v prezenční a kombinované formě
  3. Organizační řád Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích - bude projednáno prezenčně
  4. Dodatek č. 2 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů uskutečňovaných v českém jazyce (k Opatření děkana č. 176/2019)