17. března 2020 - Hlasování per rollam

Hlasování per rollam, které probíhá do 23. 3. 2020 ohledně:

- prvního dodatku (č.1) k pravidlům pro přijímací řízení (Opatření děkana č. 176/2019)