5. října 2017 - hlasování o nově navrhovaném členovi VR EF doc. Štemberkovi

V této složce nyní nejsou žádné položky.