4. června 2020 - Hlasování per rollam

Hlasování per rollam - dodatek č. 3 k pravidlům pro přijímací řízení - termín do úterý 9.6.2020 16:00

Schválení dodatku č.3 k pravidlům pro přijímací řízení (Opatření děkana č. 176/2019) a to formou per rollam (korespondenční hlasování).

 Důvodem současného předložení je, že studijní program Cestovní ruch získal akreditaci a cílem je přijmout do tohoto nového programu studenty.