29. června 2018 - hlasování o „OPATŘENÍ DĚKANA EF č. /2018, Dodatek č. 1 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů uskutečňovaných v českém jazyce (k Opatření děkana č. 127/2017), 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019“

V této složce nyní nejsou žádné položky.