29. 11. 2018 - Hlasování o delegování úkolů zadaných rektorátem ze stávajícího vedení na nové vedení

„Akademický senát Ekonomické fakulty žádá děkana EF, aby delegoval úkoly zadané rektorátem pro nové vedení již nyní na nové vedení (doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou). Jedná se zejména o úkoly související s posílením personálního zabezpečení, tedy získáním profesora v ekonomických oborech a se zpracováním nové žádosti o akreditaci. Dále senát žádá děkana EF, aby v této souvislosti poskytl veškerou spolupráci a součinnost novému vedení.“