2. března 2018 - hlasování o složení Disciplinární komise a Stipendijní komise

V této složce nyní nejsou žádné položky.