Zápisy z jednání AS

ARCHIV
Zápisy z jednání AS EF z minulých let (2007,2008)
Volební a jednací řád AS EF
Hlasování per rollam o složení volební komise a harmonogramu voleb
Informace o hlasování per rollam
Zde jsou informace o proběhlých hlasováních per rollam. Výsledky těchto hlasování jsou dle Jednacího řádu AS EF vždy zapsány v následujícím Zápisu ze zasedání AS EF.
Zápisy z jednání AS EF 2013
Zápisy z jednání AS EF 2014
Zápisy z jednání AS EF 2015
Zápisy z jednání AS EF 2016
Zápisy z jednání AS EF 2017
Zápisy z jednání AS EF 2018