Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 16. 3. 2017

Zasedání Akademického senátu Ekonomické fakulty se uskuteční ve čtvrtek 16. března 2017 od 14,00 hodin v zasedací místnosti Ekonomické fakulty č. dv. 009.


Body jednání jsou:

- Strategický záměr vzdělávací a další tvůrčí činnosti EF v roce 2017
- Výroční zpráva o činnosti EF za rok 2016
- Jednací řád Akademického senátu EF
- Volební řád Akademického senátu EF