Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 7. 11. 2018

Zasedání Akademického senátu Ekonomické fakulty JU se uskuteční ve středu 7. listopadu 2018 od 16,00 hodin (po shromáždění Akademické obce EF JU) v zasedací místnosti Ekonomické fakulty č. dv. 009.

 

Body jednání jsou:

  1. Opatření děkana k přijímacímu řízení DSP uskutečňovaných v českém a anglickém jazyce pro AR 2019/2020
  2. Opatření děkana k přijímacímu řízení do bakalářských a magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce pro AR 2019/2020
  3. Opatření děkana k přijímacímu řízení do bakalářských a magisterských studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce pro AR 2019/2020