Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 5. 3. 2020

Zasedání Akademického senátu Ekonomické fakulty JU se uskuteční ve čtvrtek 5. března 2020 od 13,00 hodin v zasedací místnosti EF č. 009.

 

Body programu jsou:

1. Dlouhodobý / Strategický záměr EF JU v Českých Budějovicích na roky 2020 - 2025 

2. Různé