Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 3. května 2019

Zasedání Akademického senátu Ekonomické fakulty JU se uskuteční v pátek 3. května 2019 od 14,00 hodin v zasedací místnosti Ekonomické fakulty č. dv. 009.

 

Body programu jsou:

  • Seznámení s výsledky voleb do AS EF uskutečňovaných ve dnech 23. – 24. dubna 2019,
  • Volba předsedy AS EF,
  • Volba dvou místopředsedů AS EF – jeden z řad akademických pracovníků a jeden z řad studentů.