Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 29. 3. 2019

Zasedání Akademického senátu Ekonomické fakulty JU se uskuteční v pátek 29. března 2019 od 8,30 hodin v zasedací místnosti Ekonomické fakulty č. dv. 009.

 

Body programu jsou:

- projednání souhlasu ke jmenování členů vědecké rady,

- Organizační řád EF.