Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 23. 11. 2018

Zasedání Akademického senátu Ekonomické fakulty JU se uskuteční v pátek 23. listopadu 2018 od 10,00 hodin v zasedací místnosti Ekonomické fakulty č. dv. 009.

 

Bod programu je:

- volba děkana EF pro funkční období 2019 - 2023