Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 21. 2. 2019

Zasedání Akademického senátu Ekonomické fakulty JU se uskuteční ve čtvrtek 21. února 2019 od 14,00 hodin v zasedací místnosti Ekonomické fakulty č. dv. 009.

 

Body programu jsou:

-        projednání akreditačních materiálů,

-        Výroční zpráva o činnosti EF za rok 2018.