Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 20. 4. 2017

Zasedání Akademického senátu Ekonomické fakulty se uskuteční ve čtvrtek 20. dubna 2017 od 14,00 hodin v zasedací místnosti Ekonomické fakulty č. dv. 009.

 

Body jednání jsou:

- Volební řád AS EF

- Disciplinární řád EF

- Jednací řád VR EF

- Statut EF