Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 18. 7. 2018

Zasedání Akademického senátu Ekonomické fakulty JU se uskuteční ve středu 18. července 2018 od 10,00 hodin ve velké zasedací místnosti v budově rektorátu ve 3. patře.

 

Body jednání jsou:

1.       Zpráva o hospodaření EF za rok 2017.

2.       Rozpočet EF na rok 2018.

3.       Dodatek č. 1 k OD č. 130/2017 Metodika ke Mzdovému předpisu JU.

4.       Komplet akreditačního materiálu bakalářského studijního programu Management regionálního rozvoje.