Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 18. 6. 2020

Zasedání Akademického senátu Ekonomické fakulty JU se uskuteční ve čtvrtek 18. června 2020 od 10,00 hodin v učebně EF  A107.

 

Body programu jsou:

 

1.      Organizační záležitosti
2.      Rozpočet EF JU pro rok 2020
3.      Výroční zpráva o hospodaření EF JU za rok 2019
4.      Dodatek č. 2 k OD č. 130/2017 - metodika ke Mzdovému předpisu JU
5.      Volby do AS JU – dílčí volební komise za EF
6.      Různé