Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 17. října 2019

Zasedání Akademického senátu Ekonomické fakulty JU se uskuteční ve čtvrtek 17. října 2019 od 14,00 hodin v zasedací místnosti Ekonomické fakulty č. dv. 009.

 

Body programu jsou:

  • Organizační záležitosti
  • Výsledky hlasování per rollam
  • Akreditační materiály bakalářského studijního programu podniková informatika pro prezenční i kombinovanou formu studia
  • Různé